Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca yasal defterlerini tutmak,
V.U.K. Mükerrer 227. Maddesine istinaden beyannameleri tanzim etmek,
Mali konularda danışmanlık yapmak,
S.G.K. İşlemlerini yapmak.

Bu işlemler sırasında edindiğimiz bilgileri ve belgeleri sizin bilgi ve izniniz dışında açıklayamayız, üçüncü şahıslara bilgi, kayıt ve belgelerin suretlerini vermeyiz.

Sözleşme ile bunları imza altına alırız. Hem meslekle ilgili, hem de KVKK ile ilgili sözleşmemizi sunar, çalışmalarımıza bunlara özen göstererek başlarız.